E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
portada [2019/09/06 13:49]
amandias
portada [2020/01/01 19:17] (actual)
amandias
Línea 7: Línea 7:
 **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente** **En tanto non se redacte definitivamente o curso en Moodle pódese consultar o borrador facendo clic [[https://​drive.google.com/​open?​id=16Zyy_OefFdEhWwtR8XMfuZfhgjofqIsv|aqui]] e [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B8EAxNPLT27ecjg0WXFubDdEVXM|aqui]] para consultar a versión en galego e en castelán respectivamente**
  
 +E se comenzamos por un diccionario de términos. A nos gústanos [[https://​es.ryte.com/​wiki/​P%C3%A1gina_principal|este]]
 +
 +E para cuestións fiscais gustanos este [[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​Manuales__Folletos_y_Videos/​Manuales_practicos/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas.html|enlace]] da Axencia Tributaria
  
   * [[prestashop|Prestashop]]   * [[prestashop|Prestashop]]
Línea 46: Línea 49:
     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]
     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]
 +    * [[Subir videos|Módulo gratuito que permite subir videos]]
 +
 +  * [[woocommerce|WooCommerce]]
 +
  
   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]   * [[estatisticas_SEO|Dando a coñecer a nosa web: SEO e SEM]]
Línea 63: Línea 70:
       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]       * [[Tag Assitant|Unha extensión para Google Chrome; Tag Asistant]]
     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]     * [[Publicidade en Twitter|Publicidade en Twitter]]
 +    * [[Outras ferramentas utilizadas en marketing dixital|Outras ferramentas usadas en marketing dixital]]
 +      * [[Screaming Forg|Screaming Forg]]
 +      * [[Pagina SEMrush|SEMrush]]
 +      * [[Pagina SEOquake|A extensión SEOquake]]
     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]     * [[Acortador de URLs en google|Cómo acortar unha URL con google]]
     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]     * [[estatisticas_e_máis|e máis]]
Línea 115: Línea 126:
     * [[Conferencias Odoo|Conferencias do partner de Odoo "​Anubia"​ no Centro Demostrador TIC de Galicia ]]     * [[Conferencias Odoo|Conferencias do partner de Odoo "​Anubia"​ no Centro Demostrador TIC de Galicia ]]
     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]
-      ​* [[Orosa|Actividades Orosa]] +      * [[Eladio|Documentación técnica máquina virtual]] 
-      * [[Clementina|Actividades Clementina]] +      * [[Mandias|Actividades]]
-      * [[Simón|Actividades Simón]] +
-      * [[Jose|Actividades Jose]] +
-      ​* [[Eladio|Actividades Eladio]] +
-      * [[Mandias|Actividades ​Mandías]] +
-      * [[Joaquin Pece|Actividades Joaquin Pece]]+
       * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]]       * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]]
  
Línea 138: Línea 144:
  
  
-  * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas ​para CM Xestión]]+  * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas ​y OACV CM Xestión]]
portada.1567770541.txt.gz · Última modificación: 2019/09/06 13:49 por amandias