E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
portada [2019/11/28 13:49]
amandias
portada [2020/05/27 23:10] (actual)
amandias
Línea 10: Línea 10:
  
 E para cuestións fiscais gustanos este [[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​Manuales__Folletos_y_Videos/​Manuales_practicos/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas.html|enlace]] da Axencia Tributaria E para cuestións fiscais gustanos este [[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​Manuales__Folletos_y_Videos/​Manuales_practicos/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/​_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas.html|enlace]] da Axencia Tributaria
 +
 +E como primeira aproximación o mundo do comercio electrónico aconsello [[https://​cdtic.xunta.gal/​ecommercehacce|video]].
  
   * [[prestashop|Prestashop]]   * [[prestashop|Prestashop]]
Línea 18: Línea 20:
     * [[prestashop_intro_admin|Introdución ao panel de administración,​ navegar pola tenda, alta de novos usuarios]]     * [[prestashop_intro_admin|Introdución ao panel de administración,​ navegar pola tenda, alta de novos usuarios]]
     * [[prestashop_xestion_compras|Cómo xestionar as compras: un cliente rexistrase e nos fai varias compras. Aplica as seguintes formas de pago; transferencia,​ cheque e contrarreembolso.]]     * [[prestashop_xestion_compras|Cómo xestionar as compras: un cliente rexistrase e nos fai varias compras. Aplica as seguintes formas de pago; transferencia,​ cheque e contrarreembolso.]]
 +    * [[url_seguimiento_envios|¿Cómo onfigurar la url de seguimiento de los envíos?]]
     * [[prestashop_cambios_paxina_inicio|Primeiros cambios na páxina de inicio da tenda]]     * [[prestashop_cambios_paxina_inicio|Primeiros cambios na páxina de inicio da tenda]]
     * [[prestashop_opcions_produtos_menu_principal|Atributos,​ características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]]     * [[prestashop_opcions_produtos_menu_principal|Atributos,​ características,​ categorías e subcategorías,​ marcas e proveedores. O menú principal]]
Línea 40: Línea 43:
     * [[Un popup para Prestashop|Un popup para Prestashop 1.7]]     * [[Un popup para Prestashop|Un popup para Prestashop 1.7]]
     * [[Multitineda|A opción de multitendas]]     * [[Multitineda|A opción de multitendas]]
-    * [[Otros módulos|Post ​blog de Victor Ródenas. Unha relación de módulos gratuitos para Prestashop]]+    * [[Otros módulos|Post ​no blog de Victor Ródenas. Unha relación de módulos gratuitos para Prestashop]]
     * [[Temas gratuitos|Temas gratuitos para Prestashop 1.7]]     * [[Temas gratuitos|Temas gratuitos para Prestashop 1.7]]
     * [[Modificar CSS|Módulos Modificar CSS en Prestashop 1.7 y Prestashop 1.6]]     * [[Modificar CSS|Módulos Modificar CSS en Prestashop 1.7 y Prestashop 1.6]]
Línea 49: Línea 52:
     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]     * [[Cajon de temas varios|Temas varios]]
     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]
 +    * [[Subir videos|Módulo gratuito que permite subir videos]]
  
   * [[woocommerce|WooCommerce]]   * [[woocommerce|WooCommerce]]
Línea 58: Línea 62:
     * [[estatisticas_SEO_buscadores|Buscadores]]     * [[estatisticas_SEO_buscadores|Buscadores]]
     * [[Palabras clave|Palabras clave. Long tail o palabras clave de “cola larga”]]     * [[Palabras clave|Palabras clave. Long tail o palabras clave de “cola larga”]]
 +      * [[Extensiones para Firefox y Chrome|Algunas extensiones para Firefox y Chrome utilizadas para analizar el posicionamiento de las palabras clave]]
     * [[estatisticas_SEO_servicios_de_Google|Servicios de Google]]     * [[estatisticas_SEO_servicios_de_Google|Servicios de Google]]
       * [[Analytics|Analytics]]       * [[Analytics|Analytics]]
Línea 79: Línea 84:
  
   * [[Facebook|Uso de Facebook no ámbito empresarial]]   * [[Facebook|Uso de Facebook no ámbito empresarial]]
 +
 +  * [[Vender desde Whatsapp|¿Cómo vender desde WhatsApp?]]
  
   * [[WordPress|Wordpress]]   * [[WordPress|Wordpress]]
   * [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]]   * [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]]
   * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]]   * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]]
 +  * [[Membresia con site en wordpress|Creación dunha membresía con Wordpress y memberpress]]
  
  
Línea 126: Línea 134:
     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]     * [[Manual e actividades Odoo|Manual e actividades Odoo]]
       * [[Eladio|Documentación técnica máquina virtual]]       * [[Eladio|Documentación técnica máquina virtual]]
-      * [[Mandias|Actividades]] 
       * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]]       * [[Otros manuales|Listado de manuales en la red]]
 +    * [[Plataforma educativa Odoo|A plataforma educativa de Odoo]]
 +    * [[Tecnoloxía RFID Odoo|Aplicación da tecnoloxía RFID no movemento de mercancía en Odoo]]
 +    * [[Conexion odoo prestashop|A conexión Odoo <> Prestashop]]
  
   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]   * [[SII|Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)]]
Línea 144: Línea 154:
  
   * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas y OACV CM Xestión]]   * [[Aplicaciones informáticas para CM Xestiòn|Recopilación apuntes Aplicaciones informáticas y OACV CM Xestión]]
 +
 +
 + * [[P1921006 Actividades de marketing online|PFFP P1921006 Actividades de marketing online]]
 +
 +
 + * [[Canales de Youtube interesantes|Canales de Youtube interesantes para las familias de Comercio y márketing y Administración y gestión]]
 +
 + * [[Videos enviados 1|Videos enviados]]
 +
 +
portada.1574945342.txt.gz · Última modificación: 2019/11/28 13:49 por amandias