E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


portada

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
portada [2020/07/14 18:20]
amandias
portada [2020/08/06 21:40] (actual)
amandias
Línea 13: Línea 13:
 E como primeira aproximación o mundo do comercio electrónico aconsello [[https://​cdtic.xunta.gal/​ecommercehacce|video]]. E como primeira aproximación o mundo do comercio electrónico aconsello [[https://​cdtic.xunta.gal/​ecommercehacce|video]].
  
 +  * [[Ferramenta WP Prestashop|Ferramenta para instalar nun mesmo servidor ata 93 tendas con Woocommerce e 93 con Prestashop]]
   * [[prestashop|Prestashop]]   * [[prestashop|Prestashop]]
     * [[prestashop_introdución|Introdución a Prestashop]]     * [[prestashop_introdución|Introdución a Prestashop]]
Línea 53: Línea 54:
     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]     * [[Resumen|Uns poucos minutos dun video que resume o esencial do dito ata de agora?]]
     * [[Subir videos|Módulo gratuito que permite subir videos]]     * [[Subir videos|Módulo gratuito que permite subir videos]]
- 
-  * [[woocommerce|WooCommerce]] 
  
  
Línea 89: Línea 88:
  
   * [[WordPress|Wordpress]]   * [[WordPress|Wordpress]]
-  ​* [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]] +    ​* [[Tema DIVI WordPress|O tema DIVI para WordPress]] 
-  * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]] +    * [[CSS e Wordpress|Modificar o estilo CSS da nosa páxina de Wordpress]] 
-  * [[Membresia con site en wordpress|Creación dunha membresía con Wordpress y memberpress]]+    * [[Membresia con site en wordpress|Creación dunha membresía con Wordpress y memberpress]] 
 +    * [[woocommerce|WooCommerce]]
  
  
portada.1594743602.txt.gz · Última modificación: 2020/07/14 18:20 por amandias