E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_actividad_0

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_actividad_0 [2017/09/10 18:52]
amandias
prestashop_actividad_0 [2017/09/10 18:52] (actual)
amandias
Línea 8: Línea 8:
 **Texto visible para o alumno** **Texto visible para o alumno**
  
-O profesor facilitouche un folio onde aparece unha relación de contas asignadas ao teu grupo. Lembra que o acceso ao servizo de correo da conta que che facilitamos realízase a través do siguiente enlace mail.cmcomercio.es/​correoweb/​. É recomendable subir leste enlace á lista de marcadores do teu navegador+O profesor facilitouche un folio onde aparece unha relación de contas asignadas ao teu grupo. Lembra que o acceso ao servizo de correo da conta que che facilitamos realízase a través do siguiente enlace ​[[http://​mail.cmcomercio.es/​correoweb/​|mail.cmcomercio.es/​correoweb/​]]. É recomendable subir leste enlace á lista de marcadores do teu navegador
  
 **Exercicios:​** **Exercicios:​**
prestashop_actividad_0.txt · Última modificación: 2017/09/10 18:52 por amandias