Actividades Comerciais

Proxecto de innovación didáctica de Formación Profesional premiado pola Dirección Xeral de Educ., FP e Innovación Educ. (Resolución 9 de maio de 2017)

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_conexion_factusol

Conexión FactuSol e Prestashop

Vamos a utilizar a conexión de Fs2Ps. A URL da súa web é https://www.festeweb.com/es/conector-factusol-prestashop

Temos dúas tarefas:

  • Conectar a nosa tenda e FactuSol, e
  • Subir a FactuSol os pedidos recibidos na tenda

O proceso explícase respectivamente nos dous vídeos seguintes:

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_conexion_factusol.txt · Última modificación: 2018/03/24 17:12 por amandias