E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_intro_email

A configuración das contas de correo

Recoméndase que cada alumno utilice dúas contas de correo. Unha para cando actúe como cliente e outra para cando o faga como titular da tenda. É preferible que ambas-dúas sexan solicitadas a Google.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_intro_email.txt · Última modificación: 2018/03/26 21:14 por amandias