E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_intro_email

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

prestashop_intro_email [2018/03/26 21:14] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
 +====== A configuración das contas de correo ======
 +
 +Recoméndase que cada alumno utilice dúas contas de correo. Unha para cando actúe como cliente e outra para cando o faga como titular da tenda. É preferible que ambas-dúas sexan solicitadas a Google.
 +
 +  * [[https://​youtu.be/​Y7hxfN_dvjk|Video]]
 +
  
prestashop_intro_email.txt · Última modificación: 2018/03/26 21:14 por amandias