E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_manual

Manual Prestashop 1.7

Este manual é unha recopilación de todas as pantallas de axuda de Prestashop nun arquivo PDF. Podes descargalo facendo clic aqui ou aqui . No primeiro enlace inclúense as imáxenes e no segundo se borraron, o que supón 373 ou 189 páxinas respectivamente.

Ainda que nos diversos apartados desta wiki vaise traballando o tema de Prestashop, en este post tes unha síntesi dos pasos a dar no montaxe dunha tenda de comercio electrónico.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_manual.txt · Última modificación: 2020/05/03 22:09 por amandias