E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_manual

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_manual [2020/05/03 22:07]
amandias
prestashop_manual [2020/05/03 22:09] (actual)
amandias
Línea 3: Línea 3:
 Este manual é unha recopilación de todas as pantallas de axuda de Prestashop nun arquivo PDF. Podes descargalo facendo clic [[http://​cmcomercio.es/​_media/​manual_prestashop_7.odt|aqui]] ou [[https://​drive.google.com/​open?​id=1Fszxl0eWCZoLcJAvb_ip0d3EItFPJ9pc|aqui]] . No primeiro enlace inclúense as imáxenes e no segundo se borraron, o que supón 373 ou 189 páxinas respectivamente. Este manual é unha recopilación de todas as pantallas de axuda de Prestashop nun arquivo PDF. Podes descargalo facendo clic [[http://​cmcomercio.es/​_media/​manual_prestashop_7.odt|aqui]] ou [[https://​drive.google.com/​open?​id=1Fszxl0eWCZoLcJAvb_ip0d3EItFPJ9pc|aqui]] . No primeiro enlace inclúense as imáxenes e no segundo se borraron, o que supón 373 ou 189 páxinas respectivamente.
  
-Ainda que nos diversos apartados desta wiki vaise traballando o tema de Prestashop, en este post tes unha síntesi dos pasos a dar no montaxe dunha tenda de comercio electrónico ​con este CRM.+Ainda que nos diversos apartados desta wiki vaise traballando o tema de Prestashop, en este [[https://​www.tiendaonlinemurcia.es/​como-hacer-una-tienda-online/​|post]] tes unha síntesi dos pasos a dar no montaxe dunha tenda de comercio electrónico.
prestashop_manual.txt · Última modificación: 2020/05/03 22:09 por amandias