E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_hipay

Pasarela de pago Hipay

Debemos realizar os siguientes pasos

Claves para instalación tipo test

  • Inicio de sesión : 13fe4b54834970f42dff8aa3471b9ab7
  • Contraseña : d28e62cef27ef75a372d74a1155d2377

Otras claves para instalación tipo test

  • Inicio de sesión : 995dc0c02bf132ea0dc1bdac61e041d8
  • Contraseña : ea48c5d6fd44aab8ca0c7bfc3ac8029a

Claves Production configuration

  • Inicio de sesión : 4b2a13a83c1cfd993eccc50be21f2a7d
  • Contraseña : caee7f297e8046dc1e0b215398dd366a
Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_plugin_hipay.txt · Última modificación: 2020/09/20 23:17 por amandias