E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_hipay

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
prestashop_plugin_hipay [2018/05/10 08:23]
amandias
prestashop_plugin_hipay [2020/04/05 18:46] (actual)
amandias
Línea 2: Línea 2:
  
 Debemos realizar os siguientes pasos Debemos realizar os siguientes pasos
-  * Instalar o módulo de Hipay. ​Pódese descargar desde módulos Mejoras / Módulos / Selección. Tamén pode facer a descarga dende a páxina de descargas de Prestashop. O acceso diecto a módulo ten a seguinte ​URL [[https://addons.prestashop.com/es/pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html|https://​addons.prestashop.com/es/​pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html]]+  * Instalar o módulo de Hipay. ​URL para descargalo é https://github.com/hipay/hipay-professional-sdk-prestashop/​releases
   * Recoméndase darse de alta na pasarela, tanto en real como en modo test, antes de configurar o módulo. O rexistro faise nas URLs [[https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register|https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register]] ​ e h[[https://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register|ttps://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register]] nos modos real e tipo test respectivamente. Fai clic [[https://​youtu.be/​6wTqfcRGLug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de alta (a mecánica é a mesma tanto para o modo real como para o modo test, o que cambia son as URLs que se indican o principio deste párrafo).   * Recoméndase darse de alta na pasarela, tanto en real como en modo test, antes de configurar o módulo. O rexistro faise nas URLs [[https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register|https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register]] ​ e h[[https://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register|ttps://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register]] nos modos real e tipo test respectivamente. Fai clic [[https://​youtu.be/​6wTqfcRGLug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de alta (a mecánica é a mesma tanto para o modo real como para o modo test, o que cambia son as URLs que se indican o principio deste párrafo).
   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo,​ o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://​youtu.be/​dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo,​ o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://​youtu.be/​dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**
   * Recorde que o acceso a pasarela de pago na modalidade test se fai por medio da URL [[https://​test-professional.hipay.com|https://​test-professional.hipay.com]] , e o acceso os números de tarxeta de proga na URL [[https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods]] . O acceso a pasarela de pago na modalidade real faise mediante a seguinte URL [[https://​professional.hipay.com/​login|https://​professional.hipay.com/​login]]   * Recorde que o acceso a pasarela de pago na modalidade test se fai por medio da URL [[https://​test-professional.hipay.com|https://​test-professional.hipay.com]] , e o acceso os números de tarxeta de proga na URL [[https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods]] . O acceso a pasarela de pago na modalidade real faise mediante a seguinte URL [[https://​professional.hipay.com/​login|https://​professional.hipay.com/​login]]
   * Servir un pedido aboado con tarxeta. Faga clic [[https://​youtu.be/​k-_rSxiH7Sc|aqui]] para acceder o video onde se detalla a operativa. A relación de números e datos de tarxetas de crédito ou débito de proba a utilizar na modalidade test a encontrarás nesta URL [[https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods]]   * Servir un pedido aboado con tarxeta. Faga clic [[https://​youtu.be/​k-_rSxiH7Sc|aqui]] para acceder o video onde se detalla a operativa. A relación de números e datos de tarxetas de crédito ou débito de proba a utilizar na modalidade test a encontrarás nesta URL [[https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://​support.hipay.com/​hc/​en-us/​articles/​213882649-How-can-i-text-payment-methods]]
 +  * Inicio de sesión : 13fe4b54834970f42dff8aa3471b9ab
 +  * Contraseña : d28e62cef27ef75a372d74a1155d237
 +  * Inicio de sesión : 4b2a13a83c1cfd993eccc50be21f2a7d
 +  * Contraseña : caee7f297e8046dc1e0b215398dd366a
    
  
  
prestashop_plugin_hipay.1525933385.txt.gz · Última modificación: 2018/05/10 08:23 por amandias