E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_hipay

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_plugin_hipay [2018/04/04 20:59]
amandias
prestashop_plugin_hipay [2018/05/10 08:23] (actual)
amandias
Línea 2: Línea 2:
  
 Debemos realizar os siguientes pasos Debemos realizar os siguientes pasos
-  * Instalar o módulo de Hipay. ​No  momento de redactar este texto a última versión estable de Prestashop é a 1.7.3, e observamos que non aparece por defecto a módulo Hipay. Se no momento que vostede predente instalalo persiste o problema, ​pode facer a descarga dende a páxina de descargas de Prestashop. O acceso diecto a módulo ten a seguinte URL [[https://​addons.prestashop.com/​es/​pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html|https://​addons.prestashop.com/​es/​pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html]]+  * Instalar o módulo de Hipay. ​Pódese descargar desde módulos Mejoras / Módulos / SelecciónTamén ​pode facer a descarga dende a páxina de descargas de Prestashop. O acceso diecto a módulo ten a seguinte URL [[https://​addons.prestashop.com/​es/​pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html|https://​addons.prestashop.com/​es/​pago-tarjeta-carteras-digitales/​1746-hipay.html]]
   * Recoméndase darse de alta na pasarela, tanto en real como en modo test, antes de configurar o módulo. O rexistro faise nas URLs [[https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register|https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register]] ​ e h[[https://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register|ttps://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register]] nos modos real e tipo test respectivamente. Fai clic [[https://​youtu.be/​6wTqfcRGLug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de alta (a mecánica é a mesma tanto para o modo real como para o modo test, o que cambia son as URLs que se indican o principio deste párrafo).   * Recoméndase darse de alta na pasarela, tanto en real como en modo test, antes de configurar o módulo. O rexistro faise nas URLs [[https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register|https://​www.hipaydirect.com/​registration/​register]] ​ e h[[https://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register|ttps://​test-www.hipaydirect.com/​registration/​register]] nos modos real e tipo test respectivamente. Fai clic [[https://​youtu.be/​6wTqfcRGLug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de alta (a mecánica é a mesma tanto para o modo real como para o modo test, o que cambia son as URLs que se indican o principio deste párrafo).
   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo,​ o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://​youtu.be/​dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo,​ o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://​youtu.be/​dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**
prestashop_plugin_hipay.txt · Última modificación: 2018/05/10 08:23 por amandias