E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_hipay

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
prestashop_plugin_hipay [2020/04/05 18:46]
amandias
prestashop_plugin_hipay [2021/05/02 21:13] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
 ====== Pasarela de pago Hipay ====== ====== Pasarela de pago Hipay ======
 +
 +
 +**El uso de esta pasarela de pago nos está dando múltiples mensajes de error, por lo que hemos prescindido de su uso en las activiades de aula**
 +
 +**En su lugar utilizamos Stripe. [[http://cmcomercio.es/prestashop_plugin_stripe|Enlace a la página de Stripe en esta wiki]]**
 +
  
 Debemos realizar os siguientes pasos Debemos realizar os siguientes pasos
Línea 6: Línea 12:
   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo, o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://youtu.be/dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**   * Unha vez baixado o módulo da páxina de descargas de Prestashop e instalado no panel de administrativo, o seguinte paso é a súa configuración. Para elo necesitamos a WS Login e a WS Password tanto para o modo real como para o modo test. Fai clic [[https://youtu.be/dfLUxd_Wzug|aqui]] para acceder o video onde se describe o proceso de configuración das dúas opcións. **Non olivde activar con Yes a opción co texto “Use test mode”**
   * Recorde que o acceso a pasarela de pago na modalidade test se fai por medio da URL [[https://test-professional.hipay.com|https://test-professional.hipay.com]] , e o acceso os números de tarxeta de proga na URL [[https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods]] . O acceso a pasarela de pago na modalidade real faise mediante a seguinte URL [[https://professional.hipay.com/login|https://professional.hipay.com/login]]   * Recorde que o acceso a pasarela de pago na modalidade test se fai por medio da URL [[https://test-professional.hipay.com|https://test-professional.hipay.com]] , e o acceso os números de tarxeta de proga na URL [[https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods]] . O acceso a pasarela de pago na modalidade real faise mediante a seguinte URL [[https://professional.hipay.com/login|https://professional.hipay.com/login]]
-  * Servir un pedido aboado con tarxeta. Faga clic [[https://youtu.be/k-_rSxiH7Sc|aqui]] para acceder o video onde se detalla a operativa. A relación de números e datos de tarxetas de crédito ou débito de proba a utilizar na modalidade test a encontrarás nesta URL [[https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods]] +  * Servir un pedido aboado con tarxeta. Faga clic [[https://youtu.be/k-_rSxiH7Sc|aqui]] para acceder o video onde se detalla a operativa. A relación de números e datos de tarxetas de crédito ou débito de proba a utilizar na modalidade test a encontrarás nesta URL [[https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods|https://support.hipay.com/hc/en-us/articles/213882649-How-can-i-text-payment-methods]]. Haciendo pruebas algunas tarjetas están asociadas a cuentas de correo, si escoges la de MasterCard con número 5399999999999999 el correo asociado es antoniomandiastoledo@gmail.com 
-  * Inicio de sesión : 13fe4b54834970f42dff8aa3471b9ab + 
-  * Contraseña : d28e62cef27ef75a372d74a1155d237+Claves para instalación tipo test 
 +  * Inicio de sesión : 13fe4b54834970f42dff8aa3471b9ab7 
 +  * Contraseña : d28e62cef27ef75a372d74a1155d2377 
 + 
 +Otras claves para instalación tipo test 
 +  * Inicio de sesión : 995dc0c02bf132ea0dc1bdac61e041d8 
 +  * Contraseña :  ea48c5d6fd44aab8ca0c7bfc3ac8029a 
 + 
 + 
 +Claves Production configuration
   * Inicio de sesión : 4b2a13a83c1cfd993eccc50be21f2a7d   * Inicio de sesión : 4b2a13a83c1cfd993eccc50be21f2a7d
   * Contraseña : caee7f297e8046dc1e0b215398dd366a   * Contraseña : caee7f297e8046dc1e0b215398dd366a
prestashop_plugin_hipay.1586105205.txt.gz · Última modificación: 2020/04/05 18:46 por amandias