E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_mailchimp

Hata o curso 2017/2018 traballei con Sendinblue. En el curso 2018/2019 Sendinblue está dándonos continuamente problemas de caida do serizo. Dende o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro indícannos que eles non teñen problemas traballando con Mailchimp cando o utilizan ata 10 ordenadores. Facendo clic aqui podes acceder a un bo video ltitorial sobre como enlazar Mailchimp con Prestashop.

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_plugin_mailchimp.txt · Última modificación: 2019/03/08 18:43 por amandias