E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_mailchimp

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

prestashop_plugin_mailchimp [2019/03/08 18:43] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
 +Hata o curso 2017/2018 traballei con Sendinblue. En el curso 2018/2019 Sendinblue está dándonos continuamente problemas de caida do serizo. 
 +Dende o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro indícannos que eles non teñen problemas traballando con Mailchimp cando o utilizan ata 10 ordenadores. Facendo clic [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=vDDPduKwo4s|aqui]] podes acceder a un bo video ltitorial sobre como enlazar Mailchimp con Prestashop.
prestashop_plugin_mailchimp.txt · Última modificación: 2019/03/08 18:43 por amandias