Actividades Comerciais

Proxecto de innovación didáctica de Formación Profesional premiado pola Dirección Xeral de Educ., FP e Innovación Educ. (Resolución 9 de maio de 2017)

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_sendingblue

Boletíns de noticias coa aplicación Sendinblue

Todos recibimos nalgunha ocasión boletíns de noticias na nosa conta de correo ou mediante un SMS. A lexislación obríganos a que unicamente podamos enviar boletíns a aqueles clientes que previamente nos autorizaron. Non cumprir esta norma, ademais da posibilidade de que sexamos sancionados pola administración, dá unha imaxe negativa da nosa marca entre os receptores da mensaxe. Os boletíns teñen unha taxa de conversión baixa, pero teñen un custo pequeno, polo que son necesarios poucos pedidos ou poucos novos clientes que realizan a súa primeira compra para que o retrono do investimento sexa positivo. Nos seguintes vídeos vemos unha introdución o tema dos boletíns de noticias coa aplicación Sendinblue.

Sendinblue é unha das moitas plataformas que apareceron no mercado para o envío de boletíns de noticias (en realidade poderiamos dicir “textos con publicidade”) a contas de correo electrónico ou titulares dun número de teléfono móbil vía de SMS. É habitual que dispoñan de persoais (poderemos crear boletíns de forma moi intuitiva) e que se poidan enlazar cunha tenda de comercio electrónico (os nosos clientes previamente déronse de alta, manifestado o seu consentimento para recibir boletíns e facilitado unha conta de correo electrónico e/ou un número de móbil). Prestashop dispón dun módulo para unir a nosa tenda coa páxina en internet de Sendinblue.

Rexistro en Sendinblue

URL páxina de rexistro en Sendiblue https://es.sendinblue.com/ O rexistro é moiintuitivo polo que non inxerimos imáxenes do proceso de alta.

Instalación do módulo Sendinblue en Prestashop. Enlace entre ambos

Desde Módulos e servizo / Módulos e servizos

No campo “Buscar” indicamos Sendinblue e instalámolo

Unha vez instalado o módulo de Sendinblue nos desprazarémonos a súa parte final e indicaremos o API

Para obter este dato iremos a web de sendinblue (lembra https://es.sendinblue.com/) e faremos clic sobre “Importar todos os seus contactos”

Faremos clic sobre “API&Formularios”

Faremos clic sobre “Xestiones as súas chaves”

Xa temos a nosa chave que colocamos no campo correspondente do módulo en Prestashop (previamente cambiamos a opción a “Si”

Práctica 001: confeccionada por profesores d0 CPIFP Los Enlaces de Zaragoza

Recopilación das xanelas de axuda de Sendinblue

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_plugin_sendingblue.txt · Última modificación: 2018/03/25 19:17 por amandias