E-commerce - Sinatura dixital

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017 e 2018

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_sendingblue

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_plugin_sendingblue [2018/03/25 19:08]
amandias
prestashop_plugin_sendingblue [2018/03/25 19:17] (actual)
amandias
Línea 8: Línea 8:
 Sendinblue é unha das moitas plataformas que apareceron no mercado para o envío de boletíns de noticias (en realidade poderiamos dicir “textos con publicidade”) a contas de correo electrónico ou titulares dun número de teléfono móbil vía de SMS. É habitual que dispoñan de persoais (poderemos crear boletíns de forma moi intuitiva) e que se poidan enlazar cunha tenda de comercio electrónico (os nosos clientes previamente déronse de alta, manifestado o seu consentimento para recibir boletíns e facilitado unha conta de correo electrónico e/ou un número de móbil). Prestashop dispón dun módulo para unir a nosa tenda coa páxina en internet de Sendinblue. Sendinblue é unha das moitas plataformas que apareceron no mercado para o envío de boletíns de noticias (en realidade poderiamos dicir “textos con publicidade”) a contas de correo electrónico ou titulares dun número de teléfono móbil vía de SMS. É habitual que dispoñan de persoais (poderemos crear boletíns de forma moi intuitiva) e que se poidan enlazar cunha tenda de comercio electrónico (os nosos clientes previamente déronse de alta, manifestado o seu consentimento para recibir boletíns e facilitado unha conta de correo electrónico e/ou un número de móbil). Prestashop dispón dun módulo para unir a nosa tenda coa páxina en internet de Sendinblue.
  
-=== Registro ​en Sendinblue ===+=== Rexistro ​en Sendinblue ===
  
-URL página ​de registro ​en Sendiblue https://​es.sendinblue.com/​ +URL páxina ​de rexistro ​en Sendiblue https://​es.sendinblue.com/​ 
-El registro es muy intuitivo por lo que no insertamos imágenes del proceso de alta.+O rexistro é moiintuitivo polo que non inxerimos imáxenes do proceso de alta.
  
  
-=== Instalación ​del módulo Sendinblue en Prestashop. Enlace entre ambos===+=== Instalación ​do módulo Sendinblue en Prestashop. Enlace entre ambos===
 ** **
-Desde Módulos ​y servicios ​/ Módulos ​y servicios**+Desde Módulos ​e servizo ​/ Módulos ​e servizos**
 {{ :​uno.jpg?​300 |}} {{ :​uno.jpg?​300 |}}
  
-**En el campo "​Buscar"​ indicamos Sendinblue ​y lo instalamos**+**No campo "​Buscar"​ indicamos Sendinblue ​e instalámolo**
  
  
Línea 25: Línea 25:
 {{:​dos.jpg?​1000|}} {{:​dos.jpg?​1000|}}
  
-**Una vez instalado ​el módulo de Sendinblue nos desplazaremos ​su parte final e indicaremos ​el API**+**Unha vez instalado ​módulo de Sendinblue nos desprazarémonos ​súa parte final e indicaremos ​API**
  
  
Línea 31: Línea 31:
  
  
-Para obtener ​este dato iremos a la web de sendinblue (recuerda ​https://​es.sendinblue.com/​) ​y haremos ​clic sobre "​Importar todos sus contactos"​**+Para obter este dato iremos a web de sendinblue (lembra ​https://​es.sendinblue.com/​) ​e faremos ​clic sobre "​Importar todos os seus contactos"​**
  
  
 {{:​cuatro.jpg|}} {{:​cuatro.jpg|}}
  
-**Haremos ​clic sobre "​API&​Formularios"​**+**Faremos ​clic sobre "​API&​Formularios"​**
  
 {{:​cinco.jpg|}} {{:​cinco.jpg|}}
  
-**Haremos ​clic sobre "Gestione sus llaves"**+**Faremos ​clic sobre "Xestiones as súas chaves"**
  
 {{:​siete.jpg|}} {{:​siete.jpg|}}
  
-**Ya tenemos nuestra llave que colocamos ​en el campo correspondiente del módulo en Prestashop (previamente cambiamos ​la opción a "Si"**+**Xa temos a nosa chave que colocamos ​no campo correspondente do módulo en Prestashop (previamente cambiamos ​opción a Si**
  
 {{:​nueve.jpg|}} {{:​nueve.jpg|}}
Línea 56: Línea 56:
  
  
-=====   ​Práctica 001: confeccionada por profesores ​del CPIFP Los Enlaces de Zaragoza ​  =====+=====   ​Práctica 001: confeccionada por profesores ​d0 CPIFP Los Enlaces de Zaragoza ​  =====
  
  
Línea 64: Línea 64:
  
  
-=====   ​Recopilación de las ventanas de ayuda de Sendinblue ​  =====+=====   ​Recopilación ​das xanelas ​de axuda de Sendinblue ​  =====
  
 {{:​ayuda_sendinblue.odt|}} {{:​ayuda_sendinblue.odt|}}
  
prestashop_plugin_sendingblue.txt · Última modificación: 2018/03/25 19:17 por amandias