E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_tpv_abanca

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
prestashop_plugin_tpv_abanca [2018/04/05 21:50]
amandias
prestashop_plugin_tpv_abanca [2019/09/30 21:57] (actual)
amandias
Línea 1: Línea 1:
 +Moita desta información pode estar desactualizada. Desde Abanca acaban de enviarnos este {{ :​manual_prestashop.pdf |manual}}, contèn a información actualizada.
 +
 +
 +
 ====== Como instalar o TPV de ABANCA no Prestashop ====== ====== Como instalar o TPV de ABANCA no Prestashop ======
  
 Tamén pode descargar esta información completa en PDF: {{ ::​configurar-tpv.pdf |}} Tamén pode descargar esta información completa en PDF: {{ ::​configurar-tpv.pdf |}}
 +
  
 ===== Extraendo os datos necesarios do panel de ABANCA ===== ===== Extraendo os datos necesarios do panel de ABANCA =====
Línea 26: Línea 31:
  
 ===== Baixando e arranxando o módulo compatible con CECA ===== ===== Baixando e arranxando o módulo compatible con CECA =====
 +
 +A setembro de 2019 o módulo que se menciona non funciona na versión 1.7.2.2 . Os centros integrados en este Proxecto adquirimos un mnódulo para esta versión. En canto teñamos acceso a un gratuito colocaremos o enlace na wiki.
  
 ABANCA empega a pasarela de CECA (Confederación Española de Caixas de Aforros). Debido a iso, os módulos que aparecen para TPV na web do panel de administración de Prestashop non son compatibles,​ sen embargo temos unha opción libre e gratuita, máis debemos facer un par de pasos máis. ABANCA empega a pasarela de CECA (Confederación Española de Caixas de Aforros). Debido a iso, os módulos que aparecen para TPV na web do panel de administración de Prestashop non son compatibles,​ sen embargo temos unha opción libre e gratuita, máis debemos facer un par de pasos máis.
prestashop_plugin_tpv_abanca.1522957846.txt.gz · Última modificación: 2018/04/05 21:50 por amandias