E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_plugin_tpv_abanca

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
prestashop_plugin_tpv_abanca [2018/04/05 21:50]
amandias
prestashop_plugin_tpv_abanca [2018/04/05 21:50] (actual)
amandias
Línea 97: Línea 97:
 {{:​ceca:​prestashop-8-modulo-config-guardada.png?​600|}} {{:​ceca:​prestashop-8-modulo-config-guardada.png?​600|}}
  
-No seguinte enlace podes descargar o módulo con todos os pasos anteriores feitos con excepción no cambio das imáxenes das entidades emisoras das tarxetas [[https://​drive.google.com/​open?​id=1e_idRPZsDoDiqz38snVZl4IwCBXWH8xH|https://​drive.google.com/​open?​id=1e_idRPZsDoDiqz38snVZl4IwCBXWH8xH]] , pero recoméndase facer todos os pasos descritos co que teremos a módulo actualizado a data con que o baixemos (o módulo con todas as modificacións está actualizado ​o día 31 de abril de 2018).+No seguinte enlace podes descargar o módulo con todos os pasos anteriores feitos con excepción no cambio das imáxenes das entidades emisoras das tarxetas [[https://​drive.google.com/​open?​id=1e_idRPZsDoDiqz38snVZl4IwCBXWH8xH|https://​drive.google.com/​open?​id=1e_idRPZsDoDiqz38snVZl4IwCBXWH8xH]] , pero recoméndase facer todos os pasos descritos co que teremos a módulo actualizado a data con que o baixemos (o módulo con todas as modificacións está actualizado ​ao 31 de abril de 2018).
  
 Na páxina 23 no [[https://​comercios.ceca.es/​docs_constpv/​img/​manual_comercios.pdf|manual de Cecabank de implmentación do TPV virtual]] na páx 23 se relación número de tarxeta de proba. Son os seguintes Na páxina 23 no [[https://​comercios.ceca.es/​docs_constpv/​img/​manual_comercios.pdf|manual de Cecabank de implmentación do TPV virtual]] na páx 23 se relación número de tarxeta de proba. Son os seguintes
prestashop_plugin_tpv_abanca.txt · Última modificación: 2018/04/05 21:50 por amandias