E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


prestashop_va_lento

Para empezar podemos seguuir os consellos deste post, faga clic aqui para visualizalo.

Outra boa páxina é https://alvarofontela.com/wpo-optimizar-prestashop/

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
prestashop_va_lento.txt · Última modificación: 2019/09/22 17:36 por amandias