E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


primeiras_actividades

Verificar que funciona o noso DNIe

Na clase nos temos atopado con alumnos que perderon e non recordan a clave do seu DNIe ou que non funciona no momento de realizar as actividades. Introducimos o DNIe no lector e abrimos o navegador Chrome (non con Firefox que precisa unha previa configuración que explicase en esta punto). Débenos aparecer na parte inferior dereita da pantalla unha imaxén coo a seguinte

na que faremos clic en aceptar. Después iremos a “Configuración / Configuración avanzada / Gestionar certificados”, na pestaña “Personal” deben aparecer os nosos datos, fixémonos que a data de expiración e posterior o día de oxe. Ver videotutorial

Non recordamos a clave ou o noso DNIe non funciona, ¿qué facer?

Un dos problemas co que nos atopamos nas actividades de aula co DNIe é que os alumnos perderon e esqueceron as claves para o seu uso. Tamén é frecuente que a expedición do DNIe produciuse ando era menor de idade, sentdo actualmente maior. En calquera dos dous casos é preciso que o alumno se dirixa persoalmente a unha oficina de expedición do DNI e que nos “Puntos de Actualización do DNIe 3.0 habilitados en ditas oficinas (se corresponde coa imaxe) e previa autenticación mediante a tarxeta e as plantillas biométricas (impresions dactilares) capturadas durante a expedición da Tarjeta, podrá desencadenar de forma desatendida o proceso de renovación dos seus certificados. Recomendamos a consulta da Guia de renovación de Certificados.” Extracto do enlace https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1028&id_menu=33 do Portal do DNIe da Dirección Xeral da Policía.

Agora xa estamos listos para facer as primeiras actividades de aula con DNIe

Relación de videotutoriais sobre actividades de aula

Asinar un documento con Validae

Comprobar con Validae a validez da sinatura dun documento

Asinar un documento con Office

Emitir unha factura electrónnica con Facturae

Este sitio web utiliza cookies. Al utilizar el sitio web, usted acepta almacenar cookies en su computadora. También reconoce que ha leído y entendido nuestra Política de privacidad. Si no está de acuerdo abandone el sitio web.Más información
Podría dejar un comentario si estuviera logeado
primeiras_actividades.txt · Última modificación: 2019/01/11 12:12 por amandias