E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


primeiras_actividades

Administrador de Ficheros

Espacios de nombres

Escoge "espacio de nombre"

Archivos Multimedia

Ficheros en [root]

Fichero

primeiras_actividades.txt · Última modificación: 2019/01/11 12:12 por amandias