E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


primeiras_actividades

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
primeiras_actividades [2019/01/11 12:11]
amandias
primeiras_actividades [2019/01/11 12:12] (actual)
amandias
Línea 10: Línea 10:
 ==== Non recordamos a clave ou o noso DNIe non funciona, ¿qué facer? ==== ==== Non recordamos a clave ou o noso DNIe non funciona, ¿qué facer? ====
  
-Un dos problemas co que nos atopamos nas actividades de aula co DNIe é que os alumnos esqueceron as claves para o seu uso. Tamén é frecuente que a expedición do DNIe produciuse ando era menor de idade, sentdo actualmente maior. ​+Un dos problemas co que nos atopamos nas actividades de aula co DNIe é que os alumnos ​perderon e esqueceron as claves para o seu uso. Tamén é frecuente que a expedición do DNIe produciuse ando era menor de idade, sentdo actualmente maior. ​
 En calquera dos dous casos é preciso que o alumno se dirixa persoalmente a unha oficina de expedición do DNI e que nos “Puntos de Actualización do DNIe 3.0 habilitados en ditas oficinas (se corresponde coa imaxe) e previa autenticación mediante a tarxeta e as plantillas biométricas (impresions dactilares) capturadas durante a expedición da Tarjeta, podrá desencadenar de forma desatendida o proceso de renovación dos seus certificados. En calquera dos dous casos é preciso que o alumno se dirixa persoalmente a unha oficina de expedición do DNI e que nos “Puntos de Actualización do DNIe 3.0 habilitados en ditas oficinas (se corresponde coa imaxe) e previa autenticación mediante a tarxeta e as plantillas biométricas (impresions dactilares) capturadas durante a expedición da Tarjeta, podrá desencadenar de forma desatendida o proceso de renovación dos seus certificados.
 Recomendamos a consulta da Guia de renovación de Certificados.” Extracto do enlace https://​www.dnielectronico.es/​PortalDNIe/​PRF1_Cons02.action?​pag=REF_1028&​id_menu=33 do Portal do DNIe da Dirección Xeral da Policía. Recomendamos a consulta da Guia de renovación de Certificados.” Extracto do enlace https://​www.dnielectronico.es/​PortalDNIe/​PRF1_Cons02.action?​pag=REF_1028&​id_menu=33 do Portal do DNIe da Dirección Xeral da Policía.
primeiras_actividades.txt · Última modificación: 2019/01/11 12:12 por amandias