E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


primeiras_actividades_unhas_primeiras_actividades_de_aula

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

primeiras_actividades_unhas_primeiras_actividades_de_aula [2019/01/11 12:05] (actual)
amandias creado
Línea 1: Línea 1:
 +==== Verificar que funciona o noso DNIe ====
 +
 +Na clase nos temos atopado con alumnos que perderon e non recordan a clave do seu DNIe ou que non funciona no momento de realizar as actividades.
 +Introducimos o DNIe no lector e abrimos o navegador Chrome (non con Firefox que precisa unha previa configuración que explicase en esta punto). Débenos aparecer na parte inferior dereita da pantalla unha imaxén coo a seguinte
 +
 +
 +na que faremos clic en aceptar. Después iremos a “Configuración / Configuración avanzada / Gestionar certificados”,​ na pestaña “Personal” deben aparecer os nosos datos, fixémonos que a data de expiración e posterior o día de oxe.
 +
 +
 +==== Non recordamos a clave ou o noso DNIe non funciona, ¿qué facer? ====
 +
 +Un dos problemas co que nos atopamos nas actividades de aula co DNIe é que os alumnos esqueceron as claves para o seu uso. Tamén é frecuente que a expedición do DNIe produciuse ando era menor de idade, sentdo actualmente maior. ​
 +En calquera dos dous casos é preciso que o alumno se dirixa persoalmente a unha oficina de expedición do DNI e que nos “Puntos de Actualización do DNIe 3.0 habilitados en ditas oficinas (se corresponde coa imaxe) e previa autenticación mediante a tarxeta e as plantillas biométricas (impresions dactilares) capturadas durante a expedición da Tarjeta, podrá desencadenar de forma desatendida o proceso de renovación dos seus certificados.
 +Recomendamos a consulta da Guia de renovación de Certificados.” Extracto do enlace https://​www.dnielectronico.es/​PortalDNIe/​PRF1_Cons02.action?​pag=REF_1028&​id_menu=33 do Portal do DNIe da Dirección Xeral da Policía.
 +
 +Agora xa estamos listos para facer as primeiras actividades de aula con DNIe
 +
 +
 +==== Relación de videotutoriais sobre actividades de aula ====
 +
 +
 +Asinar un documento con Validae
 +
 +
 +Comprobar con Validae a validez da sinatura dun documento
 +
 +
 +
 +Asinar un documento con Office
 +
 +
 +
 +Emitir unha factura electrónnica con Facturae
  
primeiras_actividades_unhas_primeiras_actividades_de_aula.txt · Última modificación: 2019/01/11 12:05 por amandias