Actividades Comerciais

Proxecto de innovación didáctica de Formación Profesional premiado pola Dirección Xeral de Educ., FP e Innovación Educ. (Resolución 9 de maio de 2017)

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


publicidade_en_twitter

Atopamos en internet un blog con unha página que fala do tema. Contén un video que completamos con outro propioTemos unha páxina dun blog e dous videos

No enlace https://business.twitter.com/es/help/campaign-setup/campaign-targeting.html accedese a axuda de Twitter sobre segmentación de anuncios

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
publicidade_en_twitter.txt · Última modificación: 2018/05/05 22:21 por amandias