E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


publicidade_en_twitter

Atopamos en internet un blog con unha página que fala do tema. Contén un video que completamos con outro propioTemos unha páxina dun blog e dous videos

Outro enlace de calidade sobre o tema https://manuelcervilla.com/como-hacer-publicidad-en-twitter/

No enlace https://business.twitter.com/es/help/campaign-setup.html temos moita axuda. Destacamos

Twitter admite video MP4 e MOV, un convertidor online é o do seguinte enlace https://video.online-convert.com/es/convertir-a-mp4

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
publicidade_en_twitter.txt · Última modificación: 2019/05/26 22:12 por amandias