E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


redes_sociais

As referencias as redes sociais fanse desde os módulos “Botones de compartir en redes sociales” e “Enlaces de seguimiento a través de las redes sociales”. A súa configuración é moi intuitiva. Os iconos das redes sociais activadas aparecen o fondo e a dereita da páxina de inicio e na páxina do producto. No primeiro caso é un acceso directo as redes sociales da tenda, e no segundo un enlace para que o cliente faga unha referencia do producto na páxina da súa rede social

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
redes_sociais.txt · Última modificación: 2019/01/30 20:22 por amandias