E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


sinatura_dixital

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
sinatura_dixital [2019/05/25 12:19]
amandias
sinatura_dixital [2019/05/25 13:47] (actual)
amandias
Línea 7: Línea 7:
  
 No seguinte enlace da Axencia Tributaria profundizase nas cuestións de sinatura dixital e DNIe https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​_comp_Consultas_informaticas/​Categorias/​Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/​Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN.shtml No seguinte enlace da Axencia Tributaria profundizase nas cuestións de sinatura dixital e DNIe https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​Ayuda/​_comp_Consultas_informaticas/​Categorias/​Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/​Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN.shtml
 +
 +Tamén dentro da Axencia Tributaria e concretando mais no tema de facturación temos https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_Segmentos_/​Empresas_y_profesionales/​Empresas/​IVA/​Obligaciones_de_facturacion/​Obligaciones_de_facturacion.shtml . Ainda que aqui fálase de unha maneira máis xenérica da factdura e dedicando un apartado a factura electrónica
  
 Outro enlace de moito interés, en este caso do PAe Portal da administración electrónica ​ Ministerio de Política Territorial y Función Pública Secretaría General de Administración Digital https://​firmaelectronica.gob.es/​ Outro enlace de moito interés, en este caso do PAe Portal da administración electrónica ​ Ministerio de Política Territorial y Función Pública Secretaría General de Administración Digital https://​firmaelectronica.gob.es/​
sinatura_dixital.txt · Última modificación: 2019/05/25 13:47 por amandias