E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc

A páxina https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_034&id_menu=21 da Dirección Xeral da Policía é unha boa recopilación de información sobare o tema.

Atoparás unha guía de referencia, donde, entre outras cuestión, nos dí que se precisa:

  • O DNIe 3.0

  • Un móvil ou tablet con conexión a internet e con tecnología NFC e Androit 4.2 ou superior
  • Instalar unha APP que permite a conexión entre o dispositivo móbil e o DNIe. A guía cita o desenrolador CNP-FNMT

Temos probado con éxito a consulta de puntos na DGT e a firma dun documento mediante unha aplicación no móvil, desta última aplicación temos unha demo en https://valide.redsara.es/firmaMovil/demo.html

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc.txt · Última modificación: 2019/04/17 00:11 por amandias