E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc [2019/04/01 20:19]
amandias
uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc [2019/04/17 00:11] (actual)
amandias
Línea 8: Línea 8:
   * Un móvil ou tablet con conexión a internet e con tecnología NFC e Androit 4.2 ou superior   * Un móvil ou tablet con conexión a internet e con tecnología NFC e Androit 4.2 ou superior
   * Instalar unha APP que permite a conexión entre o dispositivo móbil e o DNIe. A guía cita o desenrolador CNP-FNMT   * Instalar unha APP que permite a conexión entre o dispositivo móbil e o DNIe. A guía cita o desenrolador CNP-FNMT
 +
 +Temos probado con éxito a consulta de puntos na DGT e a firma dun documento mediante unha aplicación no móvil, desta última aplicación temos unha demo en https://​valide.redsara.es/​firmaMovil/​demo.html
 +
 +
  
uso_del_dni_electronico_dnie_desde_o_mnobil_ou_tablet_con_tecnoloxia_nfc.txt · Última modificación: 2019/04/17 00:11 por amandias