E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


usos_practicos_do_dnie

Validae é unha aplicación que permite asinar documentos online e oudras acción de validación. É ideal para que os alumnos pidan asinar arquivos co DNIe, certificado da FNMT ou outra autoridade certificadora.

A URL da apllicación é https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Para descargar a aplicación de escriorio a URL é https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
usos_practicos_do_dnie.txt · Última modificación: 2019/03/31 22:44 por amandias