E-commerce - Sinatura dixital

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017 e 2018

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


usos_practicos_do_dnie

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
usos_practicos_do_dnie [2018/12/02 12:08]
amandias
usos_practicos_do_dnie [2018/12/18 21:05] (actual)
amandias
Línea 3: Línea 3:
 A URL da apllicación é https://​valide.redsara.es/​valide/​inicio.html A URL da apllicación é https://​valide.redsara.es/​valide/​inicio.html
  
-Pero antes de asinar é preciso ​descargar a aplicación de escrioriosúa URL é https://​firmaelectronica.gob.es/​Home/​Descargas.html+Para descargar a aplicación de escriorio a URL é https://​firmaelectronica.gob.es/​Home/​Descargas.html
  
  
usos_practicos_do_dnie.txt · Última modificación: 2018/12/18 21:05 por amandias