E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


venta_presp_pedido_alb_fra

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
venta_presp_pedido_alb_fra [2020/04/10 18:40]
amandias
venta_presp_pedido_alb_fra [2020/04/10 18:41] (actual)
amandias
Línea 3: Línea 3:
   - O cliente pode aceptar o pedido. En este caso volveremos a entrar no presuposto e faremos clic en "​Confirmar"​. Tamén en este caso podremos confirmar por correo electrónico a aceptación do noso presuposto, ou o que é o mesmo, a recepción do pedido. No supuesto de que o equipo de comerciais fixera un seguimento do presupuesto e chegara a conclusión de que fose rechazado poderiamos indicalo facendo clic no botón "​Cancelar"​.   - O cliente pode aceptar o pedido. En este caso volveremos a entrar no presuposto e faremos clic en "​Confirmar"​. Tamén en este caso podremos confirmar por correo electrónico a aceptación do noso presuposto, ou o que é o mesmo, a recepción do pedido. No supuesto de que o equipo de comerciais fixera un seguimento do presupuesto e chegara a conclusión de que fose rechazado poderiamos indicalo facendo clic no botón "​Cancelar"​.
   - Agora temos qsue enviar a mercancía o cliente. En "​Ventas/​Pedidos/​Pedidos"​ haremos clic sobre este icono {{:​capturacamion2.png?​75|}} situado en la parte superior derecha. En la columna "​Hecho"​ indicaremos el número de articulos enviados. Al igual que como se expuso no [[http://​cmcomercio.es/​compra_presp_pedido_alb_fra|proceso administracivo estandar dunha compra]] podemos indicar un número igual, mayor ou menor do pedido. Se fose maior nos pide conformidade. Se foxe menor nos pedirá que indiquemos si se anula a resta do pedido ou se xenera un novo pedido pola resta.   - Agora temos qsue enviar a mercancía o cliente. En "​Ventas/​Pedidos/​Pedidos"​ haremos clic sobre este icono {{:​capturacamion2.png?​75|}} situado en la parte superior derecha. En la columna "​Hecho"​ indicaremos el número de articulos enviados. Al igual que como se expuso no [[http://​cmcomercio.es/​compra_presp_pedido_alb_fra|proceso administracivo estandar dunha compra]] podemos indicar un número igual, mayor ou menor do pedido. Se fose maior nos pide conformidade. Se foxe menor nos pedirá que indiquemos si se anula a resta do pedido ou se xenera un novo pedido pola resta.
-  - Para finalizar ​o proceso ​procedemos a facturar, e no momento do vencimento, cobrala. O proceso tamén é similar o descrito para as compras (ver enlace do párrafo anterior).+  - Para finalizar procedemos a facturar ​venta, e no momento do vencimento, cobrala. O proceso tamén é similar o descrito para as compras (ver enlace do párrafo anterior).
venta_presp_pedido_alb_fra.txt · Última modificación: 2020/04/10 18:41 por amandias