E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


wordpress

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
wordpress [2020/07/16 15:52]
amandias [Conecta WordPress coas RR.SS. usando o plugin Jetpack]
wordpress [2020/07/16 15:54] (actual)
amandias [Conecta WordPress coas RR.SS. usando o plugin Jetpack]
Línea 79: Línea 79:
 Este [[https://​ragose.com/​como-crear-enviar-sitemap-google-wordpress/​|Post]] é moi interesante Este [[https://​ragose.com/​como-crear-enviar-sitemap-google-wordpress/​|Post]] é moi interesante
  
-==== Conecta WordPress coas RR.SS. usando o plugin Jetpack ====+==== plugin Jetpack ====
  
 É un dos plugins mais usado en WordPress, senon o que máis, gracias a todalas súas funcionalidades extras que aporta cun soio plugin. É un dos plugins mais usado en WordPress, senon o que máis, gracias a todalas súas funcionalidades extras que aporta cun soio plugin.
wordpress.txt · Última modificación: 2020/07/16 15:54 por amandias