E-commerce - Sinatura dixital - Odoo

Proxectos de innovación didáctica no ámbito na FP premiados pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia nas convocatorias dos anos 2017, 2018 e 2019

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


xestion_avanzada_de_stocks

A xestión de stocks simplificouse na versión 1.7 con respecto a 1.6.

En este video do blogueiro Armando Salvador descríbese o proceso para a versión 1.7

En este outro Video describse o proceso para a versión 1.6

Podría dejar un comentario si estuviera logeado
This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
xestion_avanzada_de_stocks.txt · Última modificación: 2018/12/09 23:12 por amandias